Shpallet konkurs për 42 mjekë në Kosovë, paga 610 euro

Ministria e Shëndetësisë ka shpallur konkurs për angazhimin e përkohshëm të profesionistëve shëndetësor dhe stafit mbështetës gjatë pandemisë COVID-19.

Konkursi është i hapur për 42 mjekë të përgjithshëm për 18 komuna të Kosovës.

  1. Deçan…………. 2   vende
  2. Gjakovë………. 2   vende
  3. Gllogoc……….. 2   vende
  4. Dragash………. 2   vende
  5. Istog…………….2 vende
  6. Kaçanik………. 2   vende
  7. Klinë…………… 3   vende
  8. Mitrovicë…….. 2   vende
  9. Novobërdë…… 1 vend
  10. Rahovec………. 3 vende
  11. Podujevë……… 3    vende
  12. Prishtinë……… 6    vende
  13. Skenderaj…….. 2 vende
  14. Shtërpcë………. 1    vend
  15. Suharekë………3 vende
  16. Junik……………2 vende
  17. Mamushë…….. 2 vende
  18. Hani i Elezit… 2    vende

Në dokumentin e konkursit bëhet e ditur se paga fikse është 610 euro në muaj, dhe se afati i kontratës është me kohë të caktuar për 6 muaj.

Data e hapjes dhe mbylljes së konkursit është 06.01.2022 deri 11.01.2022.

Më shumë: KËTU.

Reklama