Këtu mund t’i përcillni vendkalimet kufitare të Serbisë përmes video-kamerave

Kolonat dhe pritjet e gjata në vendkalimet e kufirit të Kosovës me Serbinë rastisë të ndodhin shpeshherë.

Kolonat shkaktohen si rezultat i fluksit të madh të automjeteve, procedurave që aplikohen gjatë plotësimit të dokumenteve-formularëve përkatës, zakonisht nga autoritetet serbe.

Në këtë link mund të shikoni gjitha Pikat e Kalimit Kufitar të Kosovës dhe fluksin kohor, të përditësuara gjatë gjithë kohës.

Ndërsa në këtë link mund të shikoni përmes video-kamerave fluksin e katër vendkalimeve kufitare; Serbi – Hungari, Serbi – Kroaci, Serbi – Bullgari dhe Serbi Maqedoni (Preshevë).

Reklama