Impresum

Kjo faqe kontrollohet dhe menaxhohet nga “RahoPress” Sh.p.k. Të gjitha materialet , përfshirë fotografitë, janë të mbrojtura me të drejta autoriale të “RahoPress”. Materialet janë për shfrytëzimin personal tuajin dhe për qëllime jo-komerciale. Ato nuk mund të kopjohen, riprodhohen, ripublikohen, modifikohen, transmetohen, ose distribuohen në çfarëdo mënyre, pa lejen paraprake të mediumit. Shfrytëzimi i materialeve nga ndonjë website ose medium tjetër, pa lejen e RahoPress, është shkelje e të drejtave autoriale dhe është i ndaluar sipas dispozitave ligjore në fuqi.