Drejtoria e Bujqësisë fton fermerët e Rahovecit që të aplikojnë për grante

Drejtoria e Bujqësisë ka ftuar fermerët nga komuna e Rahovecit që të aplikojnë për përfitimin e granteve që IADK po e zbaton me mbështetjen e GIZ-it gjerman.

Të drejtë aplikimi për këto grante kanë këto grupe fermerësh:

  • Fermerët e vegjël dhe të mesëm si dhe kompani të cilët janë të interesuar të merren me kultivimin ose janë në kultivim të BMA.
  • Fermerë të cilët kanë ide për të filluar apo zgjeruar kapacitetet prodhuese që gjenerojnë të ardhura afatgjate në ekonominë familjare nga BMA dhe bizneset.
  • Përparësi do të kenë popullata familjet me nevojë nga zonat rurale me gjendje më të dobët ekonomike.

Njoftimi i plotë i Drejtorisë së Bujqëisë:

Përshkrimi i projektit:

IADK është duke zbatuar projektin “Mbështetja e zinxhirit të vlerave të BMA përmes krijimit të punësimit dhe vazhdimit të eksportit“ të mbështetur nga donatori GIZ nga Gjermania. Në këtë projekt do të shpërndahen grante nga paketat e rekomanduara të bimëve mjekësore nga ekspertët e IADK-së

Të drejtë aplikimi kanë:

  • Fermerët e vegjël dhe të mesëm si dhe kompani të cilët janë të interesuar të merren me kultivimin ose janë në kultivim të BMA.
  • Fermerë të cilët kanë ide për të filluar apo zgjeruar kapacitetet prodhuese që gjenerojnë të ardhura afatgjate në ekonominë familjare nga BMA dhe bizneset.
  • Përparësi do të kenë popullata familjet me nevojë nga zonat rurale me gjendje më të dobët ekonomike.

Kandidatët e interesuar mund t’i marrin aplikacionet dhe formën e biznes planit gjate mbajtjes se sesioneve informuese, në zyrën e IADK-së (Fshati: Sfaraçak i Ulët, nr.11, 42000 Vushtrri), ëebfaqen e IADK-së (http://ëëë.iadk.org), në Facebook të IADK-së ose nëpër komuna përkatëse. [email protected] [email protected] [email protected]

 

Vërejtje: Aplikacionet duhet t’i dorëzoni brenda afatit kohor deri më 25.07.2019

Reklama