Home Opinione

Mos me thirrë në dasmë

Ceremonia e dasmave, kanagjegjeve dhe synetive në Kosovë duket sa ka prekur kulmin e degradimit. Ato më nuk paraqesin notën festive e as gëzimin...

Pse është e pamundur të mposhtet nacionalizmi?

Ideja që njerëzit formojnë fise të veçanta bazuar në një gjuhë, kulturë, përkatësi etnike dhe vetëdije të përbashkët, dhe që grupe të tilla, duhet...