16 familje në Rahovec kërkojnë kyçje në kanalizim, drejtori Krasniqi sqaron situatën e lagjes – Video

Në Rahovec janë 16 familje që në oborret e tyre ka gropa septike.

Kjo për shkak se ata nuk janë të kyçur në rrjetin e kanalizimit.

Prandaj për ta ruajtur shëndetin e tyre, ata po kërkojnë investime për t’u kycur në rrjet.

Reklama